WCAG 2.0

Młodzi nieprzeciętni

Matylda Baczyńska

(matura 2003 r.)
Aktorka Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Urodziła się we Włocławku, gdzie w 2003 r. ukończyła Liceum Ziemi Kujawskiej. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W 2012 r. została wyróżniona nagrodą „Nadzieja Roku” przyznaną przez Radę Miasta Tarnowa. Na Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia 2013 otrzymała wyróżnienie aktorskie za odważne połączenie żywiołowości i psychologii postaci w roli Catherine Givings w przedstawieniu „W pokoju obok”. Jest laureatką Nagrody im. Andrzeja Nardellego za najlepszy debiut na scenach teatrów dramatycznych w sezonie 2012/2013 (rola Iriny w „Trzech siostrach” A. Czechowa).
Występowała także w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, w Teatrze Ludowym w Krakowie i Teatrze TV. Zagrała w filmach: „Korowód”, „Cisza”, „Święty interes”. Wystąpiła w serialach telewizyjnych: „Plebania”, „Ludzie Chudego” i in.

Maciej Dombrowski

(matura 1998 r.)
Adiunkt w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1998 r. ukończył Liceum Ziemi Kujawskiej, a następnie filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się ontologią, filozofią przyrody i filozofią polską. Opracował wraz z żoną Magdaleną Bisior-Dombrowską prace filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza „Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne”, które zostały opublikowane w ramach wydania krytycznego „Dzieł zebranych” S.I. Witkiewicza. Jego rozprawa doktorska „Filozofia i nauka: trudne związki” została wydana w 2011 r. przez Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu. Publikował także w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Ruchu Filozoficznym”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim” i pracach zbiorowych.

Kamila Kruszka

(matura 2002 r.)
Absolwentka Liceum Ziemi Kujawskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie sprawuje urząd wicekonsula Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney. Jest najmłodszym polskim konsulem na świecie.

Aleksander Sądowski

(matura 2002 r.)
Skromny i niezwykle utalentowany pasjonat fizyki, astronomii i geografii.
Wielokrotny laureat i finalista olimpiad przedmiotowych: astronomicznej, fizycznej, wiedzy technicznej, geograficznej, nautologicznej. Miłośnik literatury angielskiej i sportu – uprawiał tenis ziemny, siatkówkę i biegi na orientację. Niby zwyczajny, nie różniący się od swoich rówieśników, a jednak geniusz. Reprezentował szkołę podczas tematycznych sympozjów naukowych, działał w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Pracownik Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od września 2011 r. astronom-teoretyk Uniwersytetu Harvarda w Bostonie, zajmujący się badaniem procesu wpadania materii do czarnych dziur.

Radosław Tyrała

(matura 1998 r.)
Absolwent Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku oraz socjologii i filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jest autorem książek: „O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna”, „Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń” i „ Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary”, za którą otrzymał nagrodę im. Stanisława Ossowskiego, przyznawaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wyróżniony został tytułem najlepszego absolwenta Wydziału Humanistycznego UMK(2005). Otrzymał nagrodę zespołową III (2008) i II (2014) stopnia za osiągnięcia naukowe przyznaną przez Rektora AGH w Krakowie.