WCAG 2.0

Patronat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

17.01.2024r. zostało podpisane porozumienie między Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu a Liceum Ziemi Kujawskiej. Patronatem objęto klasy o profilu biologiczno-chemicznym naszej szkoły,  które realizują zajęcia z języka angielskiego medycznego prowadzone przez Panią Ewę Raszkiewicz. 
W ramach naszej współpracy odbyły się już warsztaty w grudniu i styczniu prowadzone przez Panią Profesor Magdalenę Sobieską. Obecnie przygotowujemy się do wyjazdu do Poznania, gdzie uczniowie klas patronackich będą mogli uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym.