WCAG 2.0

Rada Rodziców

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej
we Włocławku ul. Mickiewicza 6

Santander Bank Polska S.A. O/Włocławek

91 1090 2590 0000 0001 3070 8769

(w tytule wpłaty prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę ucznia)

 

Rok szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

Piotr Milewski – przewodniczący – IV B

Marietta Kasiorkiewicz – wiceprzewodnicząca – II D

Violetta Lisiecka – skarbnik – III C

Alicja Czynszak – członek – III A

Sławomir Zieliński – członek – III D

Komisja Rewizyjna

Beata Pawlak – przewodnicząca – III E

Aneta Braun –członek – II B

Artur Dykczyński – członek – I C

Przedstawiciele rad oddziałowych do Rady Rodziców

I A – Izabela Operlein

I B – Alicja Czynszak

I C – Artur Dykczyński

I D – Joanna Żarnowska

I E – Aleksandra Wilmańska

I F – Agnieszka Piernikowska

II A – Ewa Łukaszewska

II B – Aneta Braun

II C – Paweł Gołębiowski

II D – Marietta Kasiorkiewicz

II E – Lidia Galińska

II F – Izabela Górska

III A – Alicja Czynszak

III B – Katarzyna Witczak

III C – Violetta Lisiecka

III D – Sławomir Zieliński

III E – Beata Pawlak

IV A – Anna Andrzejewska

IV B – Piotr  Milewski

IV C – Krzysztof Kostrzak

IV D – Iwona Czołpińska

IV E – Aneta Pasek