WCAG 2.0

Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodniczący

Jakub Ćwikliński 3A

 

Wiceprzewodniczący

Wiktor Wolman 2E

 

Sekretarz

Olga Kasiorkiewicz 2D

 

Stały skład  samorządu uczniowskiego

 

Agnieszka Trajder 3E

Maja Grudzińska 3E

Alicja Borowiecka 2E

Paulina Walczak 2E

Julia Jankowska 3B

Zofia Gębicka 2F

Wiktoria Górska 2F

Dominika Marciniak 2F

Michał Suski 2F

Julia Gralak 2B

Katarzyna Marmurowicz 3D

Lidia Juras 3D

Gabriela Mularska 2C

 

Fotografowie

Wiktor Falkowski 2B

Kacper Osiński 3C

 

Radiowęzeł

Łucja Galczak 2C

Jakub Charaszkiewicz 4A

 

Nagłośnienie

Robert Daroszewski 3A

Wiktor Lewandowski 3A

Bartosz Kamiński 3E

Jakub Usorowski 3E