WCAG 2.0

Stypendia

1. Nabór na stypendium „Prymus Pomorza i Kujaw II ” na rok szkolny 2023/2024

Począwszy od roku szkolnego 2023/2024 do 2025/2026 przez 3 lata szkolne realizowane będą stypendia w ramach projektu „Prymus Pomorza  i Kujaw II”, który zastąpi projekty dotychczas realizowane: „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Humaniści na start!”. Zasady przyznawania stypendiów zostały zmienione. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendium „Prymus Pomorza  i Kujaw II” oraz szczegółowymi informacjami na stronie internetowej https://prymus2.kujawsko-pomorskie.pl/

Nabór trwa do 30.09.2023 r.

Informacji na temat stypendium udziela również pedagog szkolny Joanna Drzewiecka sala 103.

 

2. Program stypendialny „Primi inter pares” Fundacji ANWIL

Program stypendialny „Primi inter pares” jest skierowany do najzdolniejszych uczniów VIII klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z powiatu włocławskiego. Na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby wyróżniające się wysoką średnią ocen, a także szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie zaangażowania społecznego, nauki, sportu i kultury.
Szczegóły programu stypendialnego: http://fundacjaanwil.pl/primi_inter_pares

Termin nadsyłania wniosków upływa 18 września 2023 roku.

 

3. Stypendium szkolne

Wypełnione wnioski należy złożyć w  terminie do dnia 15.09.2023r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A (parter bud. B) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem „stypendium szkolne”. Wnioski na stypendium można pobrać w holu Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, w szkole lub ze strony internetowej

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego na stronie https://bip.um.wlocl.pl/1041/501/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne.html, u pedagoga szkolnego Joanny Drzewieckiej sala 103 oraz w sekretariacie szkoły.

Uczniowie spoza Włocławka pobierają  i składają wnioski we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędach  gminy.