WCAG 2.0

Zebrania z rodzicami

Informujemy, że w najbliższy czwartek 7 września 2023 roku odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas i dyrektorem szkoły wg następującego porządku:
16.30 – spotkanie rodziców klas pierwszych z dyrektorem szkoły – AULA (II piętro)
17.00 – zebrania z wychowawcami (klasy I – IV)
Wykaz sal na zebrania wywieszony będzie przy wejściu do szkoły i na I piętrze.