WCAG 2.0

ZEBRANIA Z RODZICAMI I RADA RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że zebrania śródroczne odbędą się w czwartek 1 lutego 2024 roku o godzinie 17.00.  O godzinie 16.30 zapraszamy przewodniczących trójek klasowych na zebranie Rady Rodziców do sali 14.